Het Buro

Oranje Fonds S(choolTalent)-Team

Sinds het schooljaar 2012-2013 is stichting Het Buro in samenwerking met het Oranje Fonds, Nordwin College, ROC Friese Poort, de Gemeente Leeuwarden en het RMC een nieuw project gestart: het S(choolTalent)-Team. 

Waarom
Het volgen van onderwijs gaat voor leerlingen lang niet altijd van een leien dakje. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Soms is de lesstof te pittig of blijkt een opleiding toch niet aan te sluiten bij de verwachtingen. Thuis lopen dingen niet lekker, of er zijn problemen met de financiën. Al deze factoren hebben invloed op elkaar en dus ook hoe het op school gaat. Leerlingen die bepaalde knelpunten ervaren kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Binnen de school is hier niet altijd de benodigde tijd, ruimte en kennis voor. Het S-Team is dan ook een extra ondersteuning voor de interne zorg binnen de school. Doel van het project is leerlingen die knelpunten ervaren te ondersteunen, om te voorkomen dat zij voortijdig de school verlaten (zonder een startkwalificatie; minimaal een mbo-niveau 2 diploma).

Wie

Dit project is bedoeld voor leerlingen van het Nordwin College MBO 1&2 , Nordwin college 3&4(alle sectoren) en leerlingen van ROC Friese Poort (sector Techniek& ICT), die knelpunten ervaren op één of meerdere gebieden.

Hoe

Het S-Team ondersteunt leerlingen op verschillende gebieden. Per locatie is een professional sociaal werker aanwezig. Deze stuurt een team met stagiaires aan. Wanneer een leerling in aanmerking lijkt te komen voor het project, wordt deze aan een S-Team stagiaire (tevens leeftijdsgenoot) gekoppeld. Deze zal de leerling langdurig begeleiden bij zijn of haar belemmeringen.

Aanmelden

Binnen de genoemde scholen zijn contactpersonen waar leerlingen kunnen worden aangemeld. Dit zijn Irma Blauw voor Nordwin college MBO 3&4,  Marius Brouwer voor ROC Friese Poort  (Techniek en ICT) en Alette Boonstra voor Nordwin college MBO 1&2.


Voor meer informatie kunt u terecht bij Erik de Breij van Het Buro: 058-2885747 of edebreij@hetburosaris.nl

In samenwerking 

 

 

 

voorjongerenbeterterugjweerjsamendromensamenscorenrmc2joranjefondssteamjoudersbeterterugoweerormc2ooranjefondssteamo
Het BURO Antillenweg 134 8931 BW Leeuwarden T 058 288 57 47 F 058 288 66 39
disclaimer
contact gegevens