Het Buro

RMC 2de fase

Wie
RMC 2de fase is bedoeld voor jongeren van 18 t/m 23 jaar zonder een MBO niveau 2 diploma; een startkwalificatie genaamd. 

Waarom
Het RMC project van Het Buro is een project dat zich richt op Voortijdig Schoolverlaters, met problematiek op meerdere leefgebieden (denk aan school, werk, gezin, vrije tijd, praktische zaken, financiën, enz.). Het leggen van contact met deze jongeren is soms moeizaam (zorgmijden). Dit vraagt van de begeleiders om een outreachende benadering: komt de jongere niet bij Het Buro dan komen wij bij de jongere om ongevraagd een hulpaanbod te doen. Door weinig succeservaringen hebben ze vaak een negatief zelfbeeld, hebben ze het geloof in de hulpverlening en volwassenen verloren waardoor ze dreigen aan de rand van de samenleving te belanden. 

Hoe
Het Buro biedt twee verschillende trajecten aan: een observatie- en een begeleidingstraject.
Bij een observatietraject wordt door middel van testen, gesprekken, huisbezoeken en netwerkoverleg in kaart gebracht  welke problemen de jongere heeft en wat de jongere tegenhoudt om zijn of haar schoolloopbaan succesvol af te ronden. Bij een begeleidingstraject wordt de daadwerkelijke begeleiding geboden. Dit vindt dus altijd plaats ná een observatietraject. 

Aanmelden
De aanmelding kan op verschillende manieren verlopen. Bijvoorbeeld rechtstreeks bij ons door ouders, scholen, netwerkinstellingen of de jongere zelf. Het Buro werkt al jaren nauw samen met het RMC en heeft hiermee vele successen geboekt. 

Iedereen zonder startkwalificatie MBO niveau 2 -tussen de 18 en 23 jaar kan bij ons terecht, wij melden zelf ook aan bij het RMC. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van Het Buro: 058-288 57 47.

voorjongerenbeterterugjweerjsamendromensamenscorenrmc2joranjefondssteamjoudersbeterterugoweerormc2ooranjefondssteamo
Het BURO Antillenweg 134 8931 BW Leeuwarden T 058 288 57 47 F 058 288 66 39
disclaimer
contact gegevens