Het Buro

Beter Terug

Algemeen
In 2011 is Het Buro samen gaan werken met het Samenwerkingsverband N.W. Friesland 3.03 om te zorgen dat leerlingen met knelpunten 'Beter Terug' gaan naar school.

Waarom
Ons doel is om te voorkomen dat jongeren tijdens een schorsing of time-out thuis kunnen blijven, dat ze hun schoolwerk bijhouden zodat ze geen achterstand opbouwen en dat wij in kaart brengen wat hun leerproces belemmert.

Wie
Jongeren van het voortgezet onderwijs bij wie het op school niet vlekkeloos verloopt kunnen bij ons terecht. 

Hoe 
Een traject Beter Terug duurt minimaal twee tot maximaal vijf dagen van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Gedurende deze dagen richten wij ons op:

  • Het bijhouden van schoolwerk en het maken van toetsen;
  • Observeren van gedrag individueel en in een groep;
  • Afnemen van tests (zoals bijv.: capaciteitentests en persoonlijkheidsvragenlijsten);
  • Het voeren van gesprekken;
  • Het afleggen van een huisbezoek:
  • Contact met school en andere instanties;

Met als doel, een steekhoudende analyse en een complete leefgebiedenscreening. Dit alles resulteert in een gezamenlijk plan van aanpak waarin alle beschermende en risicofactoren meegenomen zijn. Dit kan na een incident waardoor de school schorsing noodzakelijk acht, maar ook bij veelvuldig verzuim of als er behoefte is aan een screening voor een compleet beeld van de leerling en een plan van aanpak nodig is. 

Aanmelding
Als een school een leerling wil aanmelden, kan een medewerker van de school (vaak een zorgfunctionaris) telefonisch contact opnemen met Het Buro op het algemene telefoonnummer 058-288 5747. De volgende werkdag kan de leerling vaak al terecht bij Het Buro. Bij voorkeur wordt de leerling gebracht door een medewerker die op de hoogte is van de situatie om zeker te zijn van een warme overdracht. Ter afsluiting komt iemand van Het Buro op school om het plan van aanpak door te nemen en het vervolg te bepalen.

voorjongerenbeterterugjweerjsamendromensamenscorenrmc2joranjefondssteamjoudersbeterterugoweerormc2ooranjefondssteamo
Het BURO Antillenweg 134 8931 BW Leeuwarden T 058 288 57 47 F 058 288 66 39
disclaimer
contact gegevens