Het Buro

Weer-Zin in School

Wij willen samen met jou de weerzin in school ombuigen in weer zin in school. Dit project is een vervolg op Beter Terug. Bij Beter Terug hebben we gekeken wat er aan de hand is. Vervolgens gaan we hiermee aan de slag. Dit kan op veel verschillende manieren en hierbij kijken we naar wie jij bent en wat jij nodig hebt.

Als docenten bijvoorbeeld vinden dat je een grote mond hebt in de klas, kijken we hoe je je mening op een goede manier kunt geven zonder dat je ruzie krijgt met een docent. Als je wel eens ruzie hebt op school kijken we hoe jij omgaat met conflicten en hoe je die kunt vóórkomen. De dingen die je al wel goed doet laten we meer naar de voorgrond komen.

Tijdens Weer-Zin in School volg je meestal je normale lesrooster, maar kom je één dag per week naar Het Buro waar wij je begeleiden. Het is ook mogelijk dat wij jou wel wíllen helpen, maar dat deze hulp alléén niet genoeg is. Dan helpen we jou en je ouders bij het krijgen van de juiste hulp.

voorjongerenbeterterugjweerjsamendromensamenscorenrmc2joranjefondssteamjoudersbeterterugoweerormc2ooranjefondssteamo
Het BURO Antillenweg 134 8931 BW Leeuwarden T 058 288 57 47 F 058 288 66 39
disclaimer
contact gegevens