Het Buro

Beter Terug

Soms gaat het even niet goed op school. Misschien ben je geschorst, vinden de docenten dat je gedrag in de klas moet verbeteren of zijn er andere moeilijkheden waar je tegenaan loopt. School kan er dan voor kiezen om je bij Het Buro aan te melden. Je komt dan minimaal drie tot maximaal vijf dagen bij ons en gaat op deze dagen niet naar school. 

Wij kijken met jou en school naar wat er aan de hand is en wat we daar samen aan kunnen doen. We gaan met je in gesprek, komen op huisbezoek, je maakt tests en doet je schoolwerk. Ook kijken we naar wat je goed kan en wat je sterke kanten zijn. Zo raak je niet achter en ga je hopelijk Beter Terug naar school.

voorjongerenbeterterugjweerjsamendromensamenscorenrmc2joranjefondssteamjoudersbeterterugoweerormc2ooranjefondssteamo
Het BURO Antillenweg 134 8931 BW Leeuwarden T 058 288 57 47 F 058 288 66 39
disclaimer
contact gegevens