Het Buro
afbeelding

De werkwijze van Het Buro is het beste te omschrijven in een aantal sleutelwoorden:

Maatwerk
Voor iedere jongere ziet een traject er anders uit omdat een persoon en situatie nooit hetzelfde zijn. 

Aansluiten bij de jongere
Door een band op te bouwen met zowel de jongere als zijn of haar naaste betrokkenen zorgen we ervoor dat er een serieuze en constructieve samenwerking ontstaat. Bij naaste betrokkenen kan gedacht worden aan ouders, school en stage/werk.

Outreachend werken
Een jongere weet zijn of haar weg naar hulp niet altijd gemakkelijk te vinden. Hierdoor is het noodzakelijk dat we zelf actief op zoek gaan naar jongeren die eventueel hulp nodig hebben. Ook als het contact al gelegd is blijft het van belang hen actief te blijven benaderen. Deze laagdrempelige manier van werken zorgt ervoor dat er bij de jongere gemakkelijker een ingang gevonden kan worden. 

Alle leefgebieden in kaart 
Voor een zo compleet mogelijk beeld brengen we de beschermende en bedreigende factoren op alle leefgebieden in kaart. Dit doen we om een steekhoudende analyse te maken met als doel een gezonde ontwikkeling van de jongere.

Doen wat werkt
Het Buro begeleidt al sinds 1996 jongeren via verschillende wegen. Door deze ervaring weten we wat werkt. Afhankelijk van de situatie hanteren we diverse methodieken, zoals provocatief coachen en motiverende gespreksvoering. Hierbij werken we niet met vaststaande protocollen, maar kijken we naar de behoefte van de jongere.

leefgebtrainingbegeleidingdoorverwijzen
Het BURO Antillenweg 134 8931 BW Leeuwarden T 058 288 57 47 F 058 288 66 39
disclaimer
contact gegevens