Het Buro

Het Buro is een kleinschalige instelling die in 1996 door André Saris is opgericht met als hoofddoel: "Het bieden van begeleiding aan jongeren, om te voorkomen dat ze aan de rand van de samenleving belanden". Het gaat hier om jongeren die op één of meerdere leefgebieden vastlopen. 

Hierbij kan gedacht worden aan: school, gezin, vrienden, wonen, financiën, werk, gezondheid, criminaliteit, middelengebruik en vrije tijd. Dit geeft aan dat iedere jongere zijn eigen specifieke problemen heeft, wat vraagt om een specifieke aanpak. Om deze reden werkt Het Buro met verschillende projecten die aansluiten bij de behoeften van iedere jongere.

Om zo veel mogelijk jongeren te bereiken heeft Het Buro samengewerkt met verschillende instanties waaronder Gemeente Leeuwarden, de Provincie Fryslân, het Ministerie van BZK, diverse onderwijsinstellingen, BVO Cambuur Leeuwarden en de Raad voor de Kinderbescherming in Friesland.

In samenwerking met BVO Cambuur, Politie Midden-Friesland en Gemeente Leeuwarden heeft Het Buro in 2002 de "Hein Roethof-prijs" gewonnen met het sociaal preventief voetbalproject "Helden rond de Velden". In 2005 heeft Het Buro de door Forum uitgereikte aanmoedigingsprijs gewonnen voor de manier waarop Het Buro met het StraatTalentTeam (S-team) risicojongeren uit de problemen probeerde te halen. Hieruit blijkt dat jongeren baat hebben bij de aanpak van Het Buro.

Het BURO Antillenweg 134 8931 BW Leeuwarden T 058 288 57 47 F 058 288 66 39
disclaimer
contact gegevens