Het Buro

social media

 

Sinds kort is Het Buro ook te volgen op Facebook.

Hier kun je de laatste ontwikkelingen volgen en up to date blijven met het laatste nieuws!

 


 

Finale Appeltjes van Oranje

Na een spannende finaledag is bekend geworden dat het S-Team één van de twaalf genomineerden is voor een Appeltje van Oranje! Uit de genomineerden worden drie winnaars gekozen. We hopen in mei één van de Appeltjes in ontvangst te mogen nemen.

 

afbeelding

 _____________________________________________

Stem op het S-Team!

Het S-Team is genomineerd voor een Appeltje van Oranje, welke uitgereikt wordt door het Oranje Fonds. Dit is de tofste prijs die je als sociaal initiatief kan krijgen.

Om deze appel echt te winnen hebben we jullie hulp nodig. Tot en met woensdag 17 januari 2018 kan er online gestemd worden.

We willen jullie vragen te stemmen via deze link: https://stem.oranjefonds.nl/projecten/schooltalent-team 

Na het stemmen is het nodig om de stem te bevestigen via de email die jullie krijgen. Het kan even duren voordat deze mail binnen is.

 

Namens Het Buro alvast heel erg bedankt!

afbeelding

_____________________________________________

SamenDromenSamenScoren

Vanuit het project SamenDromenSamenScoren zijn we samen met de kinderen een middag naar Cambuur geweest. De kinderen zijn hier in gesprek geweest met een speler uit de selectie over hun droom, hoe  je deze kunt bereiken en wat hier belangrijk bij is. Kevin van Kippersluis heeft de kinderen verteld hoe hij zijn droom heeft weten te bereiken en wat dit voor hem heeft betekend. Ze hebben mooie adviezen mee gekregen hoe je met situaties om kan gaan. Deze middag is afgesloten met een rondleiding, waarbij de kinderen de kleedkamers hebben mogen bekijken, het stadion en ze hebben zelfs op de middenstip mogen staan. De kinderen hebben zichtbaar genoten!

Een dag later zijn we met zijn allen naar een wedstrijd van Cambuur-Oss gegaan. De jongens mochten hun gezin en/of vriendjes meenemen naar de wedstrijd en we hebben een leuk uitje gehad met zijn allen. 

afbeelding

 _____________________________________________

Wat doet het S(choolTalent)-Team?

In een 14-delige serie gaat Bart Boonstra langs bij projecten die door het Oranje Fonds gesteund worden. In aflevering 2 komt het S-Team aan bod.

Bekijk de aflevering hier!

_____________________________________________

Loop van Leeuwarden

Afgelopen zondag 21 mei vond de elfde editie van de Loop van Leeuwarden plaats. Een evenement waarbij duizenden hardlopers hun beste beentje voor zetten. Zo ook het S-Team van Het Buro. In totaal waren wij met een 30 lopers vertegenwoordigt bestaande uit medewerkers, stagiaires en studenten. De meesten liepen de 5 kilometer en een aantal toppers liepen zelfs de 10 kilometer. Iedereen heeft het fantastisch gedaan! Doelen werden behaald, grenzen zijn verlegd en iedereen heeft een sportieve boost gekregen. Deze zonnige dag werd mede mogelijk gemaakt door ROC Friese Poort, Nordwin College, Diepemaat en Het Buro. 

IMG_9112.jpg
IMG_9114.jpg
IMG_9125.jpg
IMG_9128.jpg
IMG_9138.jpg
IMG_9142.jpg
IMG_9146.jpg
IMG_9119.jpg
IMG_9123.jpg
IMG_9124.jpg

   _____________________________________________

PvdA op bezoek

 

Het S(chool)-team uit Leeuwarden

Leeuwarden - Op vrijdag 12 mei waren de fractieleden van de PvdA te gast bij het "S-team" op de Friese Poort te Leeuwarden. Na een inleidend gesprek door de opleidingsmanager ICT, Otto Touwen, nam Erik de Breij ons verder mee in het verhaal over het ontstaan van het "S-team." De Breij is van uit de praktijk, als projectleider, nauw betrokken bij het team.

 

S-(chool)team

 

Er wordt al jaren ingezet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Door de invoering van passend onderwijs is er een verantwoordelijkheid bij het onderwijs komen te liggen om studenten met een specifieke begeleidingsbehoefte van voldoende en passende ondersteuning te voorzien. Het "S-team" is opgericht in augustus 2012, waarbij er een intensieve samenwerking is aangegaan tussen Het Buro, Nordwin College en het ROC Friese Poort.

Het team biedt een intensieve en laagdrempelige begeleiding aan MBO-studenten waarbij ingezet wordt op eerste lijns werk om zo de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs, voortijdig schoolverlaten en de drie decentralisaties met elkaar te verbinden. De teams bestaan uit stagiaires afkomstig van de HBO- opleidingen in de sociale sector en een collega van het Buro als teamcaptain en 1 of 2 projectleiders.

Combinatie


Uit de praktijk is gebleken dat de combinatie tussen: het hebben van een maatje bij wie je jezelf kunt zijn, de docenten en een professioneel hulpverlener, je de juiste hulp kan bieden. "Vrijwillig met je maatje als het kan en professioneel als het nodig is." De leraren hebben een signalerende rol, maar kunnen zich blijven richten op het geven van goed onderwijs. Daarnaast worden de ouders zoveel mogelijk betrokken in de hulpvoorziening en bij de lopende trajecten.

Resultaten


In het afgelopen jaar zijn er 332 studenten begeleid. Van deze studenten zijn er ongeveer tien die de school vroegtijdig hebben verlaten en zeven studenten welke zijn doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties. De begeleiding varieert van het op tijd op school komen elke dag tot het hebben van een goed gesprek tijdens een wandeling.

Fractielid Bauke Aalbers: "Een heel effectieve(laagste percentage voortijdig schoolverlaters van MBO in Nederland volgens de heer Touwen) en laagdrempelige zorg voor studenten in een belangrijke fase van hun leven, het verdient navolging!"

 
Bron: www.pvdaleeuwarden.nl

  _____________________________________________

SamenDromenSamenScoren gaat knallend van start!

Na de toezegging van het Kansfonds is het project SamenDromenSamenScoren in 2017 van start gegaan. Na een aantal weken voorbereiding, kunnen we nu eindelijk concreet aan de slag. We zijn deze week gestart met enthousiaste kinderen en hun gezin. Dit zijn gezinnen die samen met ons willen dromen en scoren! Samen gaan we dromen. Natuurlijk kijken we naar de kansen en mogelijkheden om deze dromen werkelijkheid te kunnen laten worden, in samenwerking met het kind en de ouder. Wat we onder andere in kaart gaan brengen is: waar liggen de kansen, wat houd je tegen, hoe kunnen we met elkaar gaan scoren? Daarnaast zullen de kinderen een middag bij SC Cambuur doorbrengen. Hier ontmoeten ze één van de spelers en zullen ze met hem in gesprek gaan over zijn dromen. Als afsluiting van deze middag zullen de kinderen samen met de speler een balletje trappen en gaan scoren. Binnen het project gaan we samen met het kind en de ouder in kaart brengen wat de talenten zijn en hoe zij deze in de toekomst kunnen gaan ontwikkelen. Voor dit project werken we samen met de sociale wijkteams, SC Cambuur, de gemeente Leeuwarden en andere partners.

 _____________________________________________

Kerstgedachte

Geven is leuker dan krijgen. Zeker aan iemand die blijft doorzetten, ondanks dat het niet altijd meezit. Daarom hebben de medewerkers van Het Buro hun kerstpakket aan een jongere gegeven die ze in begeleiding hebben.

We kunnen niet van alle jongeren sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.

Het Buro wenst iedereen een warm en voorspoedig 2017!

20161220_1228182.jpg
20161221_1157362.jpg
IMG20161221WA00002.jpg
IMG20161221WA00082.jpg
IMG_76652.jpg

_____________________________________________

Bowlen S-Team

De studenten die in begeleiding zijn bij het S-Team, hebben samen met hun begeleiders gezellig een avond gebowld. Iedereen heeft ontzettend genoten!

afbeelding

_____________________________________________

Samen Dromen, Samen Scoren

Toezegging van het Kansfonds dat Het Buro in januari 2017 mag starten met het project 'SamenDromenSamenScoren'. Een project om eenoudergezinnen met kind(eren) tot 12 jaar extra hulp te bieden om armoede te bestrijden. Meer informatie volgt...

afbeelding

   _____________________________________________

Vossenjacht

De medewerkers en stagiaires van Het Buro hebben een vossenjacht gedaan, om op een gezellige en actieve manier elkaar te leren kennen. 

IMG_8642.jpg

 _____________________________________________

Het Buro 20 jaar

Op 5 juni 2016 hebben we het twintigjarig bestaan van Het Buro gevierd. 

afbeelding

  _____________________________________________

afbeelding

Erkend leerbedrijf

Het Buro is een erkend leerbedrijf voor zowel mbo-studenten als hbo-studenten. Zij kunnen het praktijkgedeelte van hun opleiding volgen bij Het Buro.

  _____________________________________________

Koningin Maxima op bezoek!

Dinsdag 2 december 2014 heeft Koningin Maxima ons vereerd met een bezoek aan het S(chooltalent)-team. Ze is in gesprek gegaan met de medewerkers van het S-team en de jongeren die door hen begeleid worden.

S- Team 013.jpg
S- Team 009.jpg

   _____________________________________________

 De auto

afbeelding

Het Buro heeft sinds mei 2014 een eigen auto, waarmee wij sneller en gemakkelijker huisbezoeken kunnen afleggen.

Mede mogelijk gemaakt door:
- AMN 
- Nordwin College 
- Oranje Fonds 
- Smids & Schakel, accountants en adviseurs

  _____________________________________________

Een ochtend met sport en spel valt goed in de smaak bij de jongeren!

In de tijd dat de jongeren bij ons zijn, is het fijn om voor de afwisseling geregeld naar buiten te gaan. Door middel van sport en spel hebben ze wat afleiding en kunnen ze zich ook weer op een hele andere manier uiten. Onder begeleiding van Koen en Berber konden ze zich goed vermaken.

DSC00819.jpg
DSC00851.jpg

 _____________________________________________

afbeelding
Mini-congres S(choolTalent)-Team donderdag 19 juni 2014

Sinds september 2012 brengt het S(choolTalent)-Team door subsidies van o.a. het Oranje Fonds, de Stichting tot Steun Jeugdzorg en Jeugdbescherming en de Gemeente Leeuwarden het generalistisch werken op scholen op een bijzondere manier in de praktijk.

De ervaringen en resultaten zijn erg hoopgevend. Daarom willen Het Buro, ROC Friese Poort en het Nordwin College u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij een mini-congres op 19 juni 2014. Hier zullen de ervaringen en resultaten van het S-Team gedeeld worden en zal er aandacht besteed worden aan de koppeling met Passend Onderwijs, door Ben Brinkman. We kunnen hier nog aan toevoegen dat dhr. Oebele Herder zal spreken over de koppeling met Welzijn Nieuwe Stijl. 

Vanaf 14:30 uur staat de koffie/thee klaar. In verband met de catering horen we graag voor 12 juni of u aanwezig kunt zijn.

 

Laat je inspireren door de ervaringen en resultaten van het S(choolTalent)-Team

 _____________________________________________

Kandidaat MOVISIE Participatieprijs

Op 8 november 2013 is in Amsterdam de uitreiking van de MOVISIE Participatieprijs. Onder het motto 'Meedoen doe je zó!' hebben 128 jongerenprojecten zich voor de prijs aangemeld. Het S(choolTalent)-Team van Het Buro is geselecteerd als één van de 30 kanshebbers. Stemmen kan via:  www.facebook.com/jongerenparticipatieprijs


 _____________________________________________

S(choolTalent)-Team op Nordwin mbo niveau 1 & 2

Vanaf schooljaar 2013-2014 is er een compleet nieuw S(choolTalent)-Team actief. De niveau 1 en 2 opleidingen van het Nordwin College in Leeuwarden zijn verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Tadingastraat in Leeuwarden. Het nieuwe S-Team is druk bezig om de ons beschikbaar gestelde ruimtes in te richten.


____________________________________________

S(choolTalent)-Team nu ook voor 16- en 17-jarigen

Het Fonds tot Steun Jeugdzorg en Jeugdbescherming heeft aangegeven vanaf schooljaar 2013-2014 subsidie te willen verstrekken om jongeren van 16 en 17 jaar volgens de methodiek van het S(choolTalent)-Team te kunnen begeleiden. Het S-Team, bestaande uit stagiaires van Welzijnsopleidingen die onder training en begeleiding van Het Buro werkzaam zijn op ROC Friese Poort en het Nordwin College, kon vorig jaar alleen jongeren van 18-23 jaar begeleiden. Doordat op deze mbo-scholen ook veel 16 en 17 jarigen naar school gaan kon nog niet iedereen de begeleiding krijgen die zo hard nodig is. Dankzij de subsidie van het Fonds tot Steun Jeugdzorg en Jeugdbescherming is dit nu wel mogelijk. Ook ROC Friese Poort en het Nordwin College doen een aanvullende bijdrage.


____________________________________________

Succesvol eerste jaar van het S(choolTalent)-Team!

We kijken terug op een erg geslaagd en succesvol eerste jaar van het S(choolTalent)-Team. Er zijn in totaal 150 jongeren in begeleiding van het S-Team geweest die bijna allemaal een diploma hebben gehaald of naar het volgende jaar over zijn. Onze stagiaires hebben door hard werken veel jongeren kunnen helpen. Zowel de scholen als de jongeren geven aan dat deze intensieve ondersteuning door leeftijdsgenoten, zowel op schoolgebied als daarbuiten door bijvoorbeeld huisbezoeken, erg goed werkt. Ook de ouders waar de leden van het S-Team contact mee hebben gehad zijn erg tevreden over het feit dat ze betrokken worden bij het verloop van de schoolcarrière van hun zoon of dochter.


____________________________________________

Oranje Fonds Kroonappel Finalist

Het S(choolTalent)-Team van Het Buro, in samenwerking met ROC Friese Poort, Nordwin College en de Gemeente Leeuwarden, is gekozen als landelijke finalist voor de Oranje Fonds Kroonappels (www.oranjefonds.nl). Het project wordt bekostigd door het Oranje Fonds met aanvullende bijdrages van zowel ROC Friese Poort, Nordwin College en de Gemeente Leeuwarden.

In verband met de troonswisseling heeft het Oranje Fonds een zoektocht opgezet naar de mooiste sociale initiatieven van het Koninkrijk der Nederlanden. Hierbij zijn er drie categorieën, namelijk: ‘Jeugd’, ‘Buurt’ en ‘Helpende Hand’. Het S-Team is zowel door het publiek als door professionals gekozen als winnaar in de categorie ‘Jeugd’ in de provincie Friesland.Landelijk hebben zich meer dan 4000 projecten opgegeven. In elke categorie waren er 20 finalisten over die zich op 18 april mochten presenteren in Fort Voordorp in Groenekan. Het project Best Buddies Nederland is de uiteindelijke winnaar van de Kroonappel geworden. Het Buro en de samen- werkende instellingen zijn echter trots op de titel: “Mooiste project voor jongeren in de provincie Friesland”. 
Binnen het project wordt het voortijdig schoolverlaten op twee manieren aangepakt. Allereerst krijgen leerlingen met risico op uitval van ROC Friese Poort en Nordwin College op school intensieve ondersteuning van leeftijdsgenoten. Het doel hiervan is om uitval te voorkomen en jongeren aan een startkwalificatie te helpen. Deze ondersteuning richt zich zowel op schoolgerichte taken als op andere leefgebieden, zoals middelgebruik, vrienden en de thuissituatie. Verder is het sinds kort mogelijk dat jongeren die al uitgevallen zijn begeleiding krijgen om ze terug te leiden naar onderwijs. Hiervoor krijgen ze zowel individuele begeleiding als een groepsprogramma met aandacht voor schoolvakken, beroepskeuze en sociale vaardigheden. Ook deze intensieve en langdurige begeleiding richt zich op risico’s op andere leefgebieden.
Binnen het project zijn 15 stagiaires actief die een opleiding volgen binnen de Welzijnssector. Deze stagiaires, vaak ervaringsdeskundigen en leeftijds- genoten, doen primair de begeleiding onder supervisie van de studiecoach of studieloopbaan- begeleider. De professionals van Het Buro zijn nauw betrokken en ondersteunen op hun beurt de stagiaires en scholen door trainingen, coaching en het tijdelijk overnemen van de begeleiding bij knelpunten. Belangrijke elementen in de begeleiding zijn de samenwerking met scholen, oudercontacten, motiverende gesprekstechnieken en outreachend werken. De combinatie van de succesvolle aspecten van zowel een maatjesproject als professionele hulpverlening zorgt voor een succesformule die regionale en zelfs landelijke aandacht trekt. Op dit moment zijn er al 115 leerlingen in begeleiding. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Erik de Breij, projectleider van Het Buro (06-16365412).


_____________________________________________

Samenwerkingsverband

Per 1 maart 2011 is Het Buro een samenwerkingsverband aangegaan met Jeugdzorg en Behandelcentrum Woodbrookers. Dit samenwerkingsverband houdt in dat er een MDFT team is opgezet, waarvan de leden uit bovengenoemde instellingen komen. Het team bestaat uit Joke Bruggenkamp, supervisor en gedragswetenschapper MDFT vanuit Jeugdhulp Friesland; Tutya Gunsam, therapeut vanuit Jeugdhulp Friesland; Heleen de Groot, therapeut vanuit Het Buro en Andrea Meilink, therapeut vanuit Behandelcentrum Woodbrookers. 


MDFT is een behandelprogramma voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Deze jongeren hebben uiteenlopende problematiek en zijn nog actief betrokken in het gezin. De therapeut houdt zich niet alleen bezig met de jongere zelf, maar ook met de ouder(s), school, werk en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat al deze gebieden nauw met elkaar verweven zijn. Er wordt dus niet alleen bij de jongere wordt gewerkt aan verandering, maar ook bij de overige leden van het gezin.

Voor meer informatie:

www.jeugdhulpfriesland.nl

www.bcwoodbrookers.nl

Het BURO Antillenweg 134 8931 BW Leeuwarden T 058 288 57 47 F 058 288 66 39
disclaimer
contact gegevens