Het Buro

Training

De leerling volgt het reguliere onderwijsprogramma met daarnaast individuele coaching door Het Buro. Gedurende deze weken wordt het gedrag van de leerling zowel in een individuele als in een groepssetting geobserveerd. We bieden een kort begeleidingstraject waarbij er door middel van korte interventies een gedragsverandering in gang gezet kan worden. Deze interventies komen uit verschillende erkende methodieken.

leefgebtrainingbegeleidingdoorverwijzen
Het BURO Antillenweg 134 8931 BW Leeuwarden T 058 288 57 47 F 058 288 66 39
disclaimer
contact gegevens