Het Buro

Leefgebiedenscreening

Een belangrijk onderdeel van ons aanbod is de leefgebiedenscreening. Deze is ontwikkeld om een inschatting te kunnen maken van de risico’s die bij de betreffende jongere spelen op verschillende leefgebieden. De volgende leefgebieden worden in deze screening meegenomen: school, thuissituatie, middelengebruik, criminaliteit, vrije tijd en vriendengroep. Om meer inzicht te krijgen in de thuis- en schoolsituatie, vindt er een huisbezoek plaats en wordt intensief contact met school onderhouden. Dit wordt gecombineerd met COTAN erkende vragenlijsten die inzicht geven in de persoonlijkheid van de jongere. Deze resultaten worden door een gedragswetenschapper in samenspraak met een docent aan elkaar gekoppeld.

leefgebtrainingbegeleidingdoorverwijzen
Het BURO Antillenweg 134 8931 BW Leeuwarden T 058 288 57 47 F 058 288 66 39
disclaimer
contact gegevens